General forsamling

 


 

Digital information

Grundejerforeningen arbejder på at gøre Damhus mere digitalt.
For mange er det i dag mere naturligt, at tømme den digitale post kasse end den fysiske ude ved vejen
Desuden vil det løfte informations formidlingen fra betyrelsen.
Over 95% af grundejerne har allerede meldt sig til

Meld dig til digital information her

 

Gadebelysning

Grundejerforeningen har ansvaret for sti belysningen på de to grusstier,som forbinder lomme 1,2 og 3
klik her for at de placeringen af de 4 lygtepæle som tilhører Grundejerforeningen.
Hvis en disse lygtepæle ikke lyser, eller på anden måde er beskadiget, kan der rettes
Bestyrelsen henvendelse til grundejerforening

Gadebelysning

Alt andet belysning på Damhus er kommunens ansvar, og fejl på det kan anmeldes via Vejen kommunes hjemmeside

Fjernvarme

Der er i løbet af 2009/2010 blevet etableret fjernvarme på Damhus. Der er pt. 32 grundejer som er koblet til fjernvarme, på dette oversigtskort kan man se hvem

 

Bredbånd

Der er etableret lysleder bredbånd fra Norlys www.norlys.dk på Damhus
der er også mulighed for at benytte Vejen antenneforening som internet udbyder

Aftale med Askovmalt børnehave

Der har siden år 2005, været en mundtlig aftale mellem Grundejerforeningen og Askov-Malt Børnehave Aftalen går i sin enkelthed ud på at Grundejerforenings areal som er ligger umiddelbart op til Børnehavens område. Må benyttes af i dag timerne af børnehaven, og beboende på Damhus må benytte Børnehavens legeplads uden for børnehavens åbningstid.

I forbindelse med denne aftales indgåelse blev fællesarealet gennemrenoveret med bla. En kælkebakke og der blev retableret tråd hegn samt helt ny beplantning.

Senere er området blevet tildelt en lille Tarzan bane. Via fonds midler og Børnehavens budget. (se artikel fra Jyske vestkysten) Samarbejdet fungerer fint og tilfreds stillende for alle parter.

2011 skriftlig aftale oprettet
for at sikrer at alle også i fremtiden kan huske hvad der er blevet aftalt, forelægger der nu en skriftlig aftale mellem grundejerforeningen og børnehaven
aftalen kan læses her