Damhus - Grundejerforening

Grundejerforeningens navn er ”Damhus” med hjemsted i Vejen Kommune. Grundejerforeningen oprettes med hjemmel i partiel byplan nr. 14 samt deklaration tinglyst 22.07.1977 på foranledning af Vejen Kommune

Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere og lejere, ægtefæller og beboere indenfor det af partiel byplanvedtægt nr. 14 omfattede område. Det pligtige medlemsskab indestår den til enhver tid værende grundejer for.

Læs mere

Bestyrelsen

Formand

Henrik Agerbæk
Lomme 1

Damhus 10

Kasserer

Bjarne Petersen
Lomme 2

Damhus 32

Medlem

Kurt Pedersen
Lomme 3

Damhus 60

Medlem

Kim Reenberg
Stamvejen

Damhus 11

Revisor

Mogens Andersen
Lomme 2

Damhus 52

Kontigent

På generalforsamlingen den 17.09.2014 blev det besluttet at fastsætte kontingent for medlemskab af grundejer foreningen til Kr.900 årligt beløbet hæves via ejendomsskattebilletten evt §4

§ 4

Opgaver

Grundejerforeningen opgaver er:

Grundejere

At varetage grundejerne interesser på Damhus se evt §3 Vedligeholdelse er fælles området gangstier samt grønne områder se evt §15

Jule Arrangement

Grundejerforening afholder et julearragement , med Gløgg og æbleskiver hvor alle "damhuserne" store og små,kan komme og ønske hinanden en god jul

Container

Desuden bestilles der container til haveaffald 2 gang årligt - forår og efterår disse container opstilles så centralt som muligt, som med mindst muligt gene for grundejerne. Som regl bliver der placeret en container ved fællesområdet altsammen betales via kontigent